Project omschrijving

vlotbrug Koedijk te Alkmaar

 • het maken van een vlotbrug met toebehoren;
 • het maken van twee kelders voor de aandrijving van de brug inclusief een zinkerconstructie;
 • het aanbrengen van remmingwerken en wachtplaatsen;
 • het maken van een onderdoorgang onder de N9 en de parallelweg Bergen;
 • het aanbrengen van slijtlagen en verhardingen op de brug en in de onderdoorgang;
 • het aanleggen van een fietspad op aardebaan;
 • het dempen en graven van sloten en aanleggen van duikers;
 • de aanleg van groenvoorzieningen.
Verantwoordelijkheden
 • Maken van alle overzichts- en productietekeningen.
 • Ondersteunende begeleiding van het project.
Technische gegevens

Hoofdafmetingen brug (lxb) 44.0 x 4.7 meter

Bijzonderheden

Betreft de vlotbrug bestaande uit:

 • 2 st. pontons vervaardigd uit kunststof;
 • 2 st. koebruggen vervaardigd uit staal met geleidewielen;
 • 2 st. koekleppen vervaardigd uit staal met scharnierbevestiging aan koebruggen;
 • complete brugdeel (koebrugdeel lang en koebrugdeel kort incl. koeklep) wordt geheel bevestigd aan het landhoofd (ca. 13.5 ton);
 • bewegingswerk met vergrendelingsysteem aan kunststof pontons;
 • geleidewerken, remmingwerken en wachtplaatsvoorzieningen;
 • kelders incl. de elektrische installaties.

De constructies worden uiteindelijk afgeschermd van de scheepvaart door de definitieve remmingwerken.