Project omschrijving

Nieuwe Weering (Meerbrug) te Haarlemmermeer

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het verrichten van de volgende werkzaamheden:

 • Sloop bestaande brug met onderbouw;
 • Sloop brugwachterhuisje en remmingwerken;
 • Onderbouw met paalfundatie bestaande uit twee landhoofden, een tussensteunpunt, een basculekelder en een vooroplegpijler;
 • Twee betonnen aanbruggen;
 • Een stalen beweegbare basculebrug met werktuigbouwkundige delen;
 • Hydraulische aandrijving ten behoeve van de beweegbare brug;
 • E&M-installatie voor de beweegbare brug;
 • Aanbrengen bediening op afstand, waaronder een glasvezelverbinding naar de Weteringbrug;
 • Bijkomende werken (zinker, slagbomen, remming- en geleidewerk, verlichting, scheepvaart- en verkeerslichten, e.d.);
 • Aanpassen aansluitende wegen: niveau en aansluitende breedte van de op de brug aansluitende wegen met overgangsbogen, grondwerk, asfaltwegen, slijtlagen en belijningen;
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsroutes;
 • Verzorgen veerpontverbinding tijdens uitvoering;
 • Bedienen scheepvaartseinen tijdens uitvoering;
 • Herinrichting perceel brugwachtershuisje;
 • Engineeringwerkzaamheden ten aanzien van de stalen val, draaipunt, hydraulische bewegingswerk, elektrische installatie, besturing en bediening;
 • Engineeringwerkzaamheden ten aanzien van betonwerk (vorm, detailwapening en sparingen), prefab betonnen dek constructies en stootplaten.
Verantwoordelijkheden
 • Maken van alle overzicht- en productietekeningen;
 • Coördineren en toetsen van alle constructie- en detailberekeningen;
 • Ondersteunende begeleiding van het project.
Technische gegevens

Hoofdafmetingen brug (lxb) ca. 18 x 5,5 meter (ca. 50 ton excl. ballast);

Bijzonderheden

Betreft een basculebrug met speciale vormgeving aan het leuningwerk.

Media
Title File Name Caption Date
Overzichtstekening Overzichtstekening.pdf 3 november 2016 10:49