Project omschrijving

Omschrijving

Goereese bruggen te Stellendam.

om een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer ook in de toekomst te kunnen garanderen, was groot onderhoud nodig aan de Goereese bruggen en de Goereese sluis bij Stellendam. De benodigde werkzaamheden zijn in verschillende fasen uitgevoerd. Daarbij ging ook om het vervangen van basculebruggen die regelmatig in storing waren.

Verantwoordelijkheden
  • Maken van alle overzichtstekeningen.
Technische gegevens

Hoofdafmetingen per brugdeel (lxb) ca. 19 x 11 meter; totaal gaat het om 2×2 brugdelen.

Bijzonderheden

De onderstaande werkzaamheden werden als volgt uitgevoerd t.w.:

  • demontage en uithijsen van oostelijke brugvallen die gefixeerd stonden sinds de storing;
  • renovatie van brugkelder;
  • vervangen van aandrijving- en machinewerken;
  • aanpassing van de betonconstructie;
  • inhijsen en monteren van nieuwe oostelijke brugvallen en deze koppelen aan de nieuwe aandrijving- en machinewerken;
  • aansluiten van de elektrotechnische installaties en testen van het gehele brugsysteem zodat de brug weer veilig in gebruik kon worden genomen;
  • na het testen werd de verkeerssituatie gewijzigd, zodat de vervanging van de westelijke brugvallen in gang kon worden gezet. Dit gebeurt op dezelfde wijze als de ombouw van de oostelijke brugvallen.
Media