Project omschrijving

Spaltenbrêge te Terwispel

Het geheel vervangen van ophaalbrug met bijkomende werkzaamheden.

Civieltechnische werkzaamheden

 • het verwijderen van de bestaande brug;
 • het verwijderen van bestaande verharding;
 • het uitvoeren van grondwerken;
 • het trillingsvrij aanbrengen van funderingspalen en stalen damwanden;
 • het uitvoeren van betonwerken;
 • het aanbrengen van elementenverhardingen;
 • het aanbrengen van remmingwerken;
 • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Werktuigbouwkundige werkzaamheden

 • het leveren en aanbrengen van een stalen val;
 • het leveren en aanbrengen van een balans met ballastkist en hangstangen;
 • het leveren en aanbrengen van een hameipoort;
 • het leveren en aanbrengen van een bewegingswerk;
 • het leveren en aanbrengen van een afsluitboominstallaties;
 • het leveren en aanbrengen van leuningwerken en rij-ijzers;
 • het leveren en aanbrengen van conserveringswerken;
 • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Elektrotechnische werkzaamheden

 • het leveren en aanbrengen van installatie ten behoeve van de brugaandrijving, slagbomen, landverkeersseinen en scheepvaartseinen;
 • het leveren en aanbrengen van een bedieningsinstallatie;
 • het leveren en aanbrengen van een aardingsinstallatie en overspannings- en bliksembeveiliging;
 • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden
 • Toetsen van alle overzicht- en productietekeningen;
 • Toetsen van alle werkplannen o.a. las- en fabricageplan, V&G-plan, transport- en hijsplan, conserveringplan en montageplan;
 • Toezicht in de productie, conservering en op locatie;
 • Bijwonen van FAT- en SAT testen;
 • Toezicht bij het in geheel bedrijfstellen van de brug en het opleveren daarvan;
 • Ondersteunende begeleiding van het project.
Technische gegevens

Hoofdafmetingen brug (lxb) ca. 20 x 16 meter;

Bijzonderheden

De brug heeft een authentiek uitstraling.

Media
Title File Name Caption Date
130823 258734 Spaltenbrˆge – Bijlage 8 Tekening bestaand na 1937 130823-258734-Spaltenbrˆge-Bijlage-8-Tekening-bestaand-na-1937.pdf 3 november 2016 11:34
130823 258734 Spaltenbrˆge – Bijlage 8 Tekening bestaand voor 1937 130823-258734-Spaltenbrˆge-Bijlage-8-Tekening-bestaand-voor-1937.pdf 3 november 2016 11:34
130823 258734 Spaltenbrˆge – Tekening 258734-K-3-02 nieuwe brug 130823-258734-Spaltenbrˆge-Tekening-258734-K-3-02-nieuwe-brug.pdf 3 november 2016 11:34
130823 258734 Spaltenbrˆge – Tekening 258734-K-3-04 RD1_bovenbouw 130823-258734-Spaltenbrˆge-Tekening-258734-K-3-04-RD1_bovenbouw.pdf 3 november 2016 11:34